Cennik

Informacje

Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji podczas spotkania, z korespondencji, bądź z rozmowy telefonicznej, analizujemy potrzeby co do zakresu usług niezbędnych w księgowości w Państwa firmie.

Na bazie naszego dotychczasowego doświadczenia i aktywnych, bieżących rozmów z klientami, ustalamy optymalną formę i sposób współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług. Zwykle cena jest stałym, miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

 

Ustalanie ceny

W przypadku zainteresowania szacunkową kalkulacją ceny naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny tel. 509054222 lub wypełnienie formularza dostępnego w zakładce Kontakt (bądź bezpośrednio pod adresem e-mail: m.zielinska@biurozielinska.eu). W zapytaniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

 • rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (KPiR, księgi rachunkowe, inne ewidencje, karta podatkowa);
 • forma prawna przedsiębiorstwa;
 • rodzaj działalności;
 • zakres działania (Polska, UE, poza UE);
 • średniomiesięczna ilość dokumentów księgowych:
  • KPIR oraz inne ewidencje – ilość faktur zakupowych i sprzedażowych, inne dowody księgowe;
  • księgi rachunkowe – ilość: faktur zakupowych i sprzedażowych, ilość pozycji na raporcie kasowym oraz pozycje z wyciągów bankowych, ilość dokumentów prostych (np. osobowe listy płac, odpisy amortyzacyjne), polecenia księgowania, noty księgowe, rachunki, inne;
  • przewidywana ilość pracowników, a w tym umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

Nasze honorarium uzależnione jest przede wszystkim od:

 • rodzaju ewidencji księgowej rozmiaru oraz specyfiki prowadzonej
 • działalności gospodarczej
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • ilości dokumentów księgowych

monika zielińska

Nasze ceny są konkurencyjne.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.