Na jakich warunkach prowadza się ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodu uznaje się za jedną z najprostszych form prowadzenia księgowości dla działalności gospodarczej. Choć pozornie zupełnie nieskomplikowana, to jednak musi być prowadzona jasno, z zachowaniem wysokiej dokładności i przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji. Rozliczenie ryczałtem jest chętnie wybierane przez mniejszych przedsiębiorców, co jednak należy o nim wiedzieć?

Rozliczenia ryczałtem – podstawowe informacje

Ewidencjonowanie przychodów w przypadku rozliczeń ryczałtowych można prowadzić samodzielnie lub zdecydować się na usługi profesjonalnego biura księgowego. Przedsiębiorca ma obowiązek przygotowywania takiej ewidencji w formie elektronicznej lub tradycyjnej papierowej. Od tego rodzaju dokumentacji wymaga się przede wszystkim przejrzystości i rzetelności. Koniecznie jest równie zadbanie o jej trwałość, niezależnie od tego, w jakiej formie będzie prowadzona. Niezbędne jest zawarcie w ewidencji: dat wpisów, daty uzyskania przychodu, numerów dowodów księgowych, kwot przychodu opodatkowanych według odpowiednich stawek, co najczęściej jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.

Ryczałt jest formą księgowości uproszczonej. W ewidencji nie uwzględnia się więc kosztów, a podatek nalicza się od przychodów. Ponadto przedsiębiorca powinien zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów, oraz prowadzić ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Co jeszcze jest ważne w prowadzeniu ewidencji?

Jak już wspomnieliśmy przede wszystkim przejrzystość dokumentacji. Jeśli jednostki podatkowe będą dokonywać sprawdzenia, powinny bez trudu znaleźć wszelkie informacje. Ewidencja musi być ponumerowana, zawierać szczegóły dotyczące dat, faktur, które wystawiono, korekt, dokumentów oraz rachunków. Na koniec miesiąca z ewidencji powinno się wykonać wydruk wszystkich wpisów, jakie zostały dokonane w danym miesiącu. To, jak ma to dokładnie wyglądać określone jest rozporządzeniem. Koniecznie musi on być wykonany zgodnie z obowiązującym wzorem.

Przeczytaj: Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?