Podatek od sprzedaży nieruchomości, domu, mieszkania – Szczecin

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT nakłada obowiązek rozliczania się z odpłatnego zbycia nieruchomości. Oznacza to, że należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym jeżeli sprzedaż lub zamiana nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie z przepisami, należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w wysokości 19%. Pomożemy obliczyć Państwu dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Podatek od sprzedaży mieszkania i domu – ile wynosi?

Podatek od sprzedaży mieszkania lub domu jest naliczany wtedy, gdy podatnik decyduje się sprzedać swój majątek przed upływem 5 lat podatkowych od momentu jego nabycia. Po upływie tego czasu obowiązek podatkowy zostaje zniesiony automatycznie. Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% i jest naliczany od dochodu, a nie kwoty transakcji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług księgowych.