Podatek od wynajmu mieszkania – rozliczenie na zasadach ogólnych

Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Stawki według skali podatkowej wynoszą tutaj 18% i 32%.