W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Wznowienie działalności gospodarczej oznacza przywrócenie obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o zobowiązania wobec podmiotów publicznych, w szczególności wobec ZUS oraz urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że działalność może być wznowiona nie wcześniej, niż 30 dni po jej zawieszeniu. Jak to zrobić?

Najważniejsze formalności związane z odwieszeniem działalności gospodarczej

Datę wznowienia działalności gospodarczej można wskazać już podczas składania wniosku o jej zawieszenie. Wówczas wznowienie takie będzie automatyczne, we wskazanym terminie. Gdy data ta, z jakichkolwiek względów będzie musiała być zmieniona, trzeba wystąpić do urzędu z nowym wnioskiem. Jeśli w tym czasie uległy zmianie jakiekolwiek dane dotyczące przedsiębiorcy, musi on je zaktualizować.

Warto pamiętać, że z dniem ponownego rozpoczęcia działania firmy, konieczne jest rejestrowanie przychodów i kosztów, obliczanie niezbędnych składek itp. Może się wówczas przydać kompleksowa obsługa księgowa. Dzięki ofercie Biura Rachunkowego w Szczecinie znajdziesz możliwość poprawnych rozliczeń księgowych dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także obsługę kadrowo – płacową. Zapraszamy do kontaktu!

Czego trzeba dopilnować wznawiając działalność?

Działalność spółki cywilnej wznawia się w GUS i urzędzie skarbowym. Następnie składa się wniosek w CEIDG oraz urzędzie skarbowym. W przypadku działalności regulowanej, która opiera się na koncesji, zezwoleniu lub licencji, trzeba zgłosić taki zamiar również we właściwym urzędzie kontrolującym tę działalność.

Przedsiębiorstwa handlujące wyrobami akcyzowymi muszą pisemnie zgłosić chęć wznowienia działalności do organów celnych. Trzeba również pamiętać o ponownym zgłoszeniu pracowników oraz ich krewnych do ZUS.