Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają PESEL, czy też NIP koniecznie muszą posiadać indywidualny rachunek podatkowy. Jest on niezbędny do różnego rodzaju rozliczeń podatkowych. Co się wpłaca na mikrorachunek? Do czego służy?

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy, czyli jak już wspomnieliśmy wyżej — indywidualny rachunek podatkowy, służy do wpłat podatków takich jak PIT, CIT, VAT — z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14 VAT w imporcie. Każdy przedsiębiorca od 1 stycznia 2020 roku musi go posiadać. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, iż jego właściciel — podatnik, nie może ani sprawdzić historii wpłat, ani wycofać pieniędzy, oznacza to tyle, że każda pomyłka może zostać wyjaśniona wyłącznie przy pomocy urzędu skarbowego. Zastąpiły one stosowane przed 2020 rokiem konta urzędów skarbowych. Ich stosowanie zmniejszyło liczbę błędów i pomyłek wywołanych błędnymi zapisami kont.

Budowa mikrorachunku jest prosta w ciągu liczb ukryte są takie informacje jak:

  • Pierwsze dwie cyfry “LK” to liczba kontrolna,
  • Ciąg cyfr 1010071 to stały numer rozliczeniowy NBP,
  • cyfry 222 to numer uzupełniający NBP,
  • Następna to cyfra 1 (oznaczająca PESEL) lub 2 (oznaczająca NIP),
  • 12 ostatnich cyfr to nr PESEL lub NIP, przy czym w miejsca puste (w przypadku NIP) stawia się 0.

Co warto wiedzieć o mikrorachunku?

Przy pomocy mikrorachunku można uregulować również ewentualne zaległości podatkowe. Mówi o tym zapis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, według którego, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika. Bez niego pieniądze zostaną zaksięgowane, a w przypadku braku takiego wskazania — na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. To znaczy tyle w przypadku mikrorachunku, podatnicy posiadający zaległości podatkowe nie mogą płacić bieżących zobowiązań, nim spłacą zaległe.

Przeczytaj: Na jakich warunkach prowadza się ewidencję przychodu?