Usługi księgowe i finansowe, rozliczanie podatków – Szczecin

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta. Jesteśmy osobami, które posiadają rozbudowaną wiedzę w dziedzinie finansów, rachunkowości i podatków. Dlatego też możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

PIT-y, zeznania roczne wraz z możliwością przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego

Jeśli rozliczając się, chcą Państwo przekazać swój 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, wystarczy nas o tym poinformować. Zajmiemy się wszystkim tak, jak trzeba.

Księgowość

Prowadzimy zarówno uproszczoną, jak i pełną księgowość dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. Dokumenty możemy odebrać osobiście z siedziby firmy klienta. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • Sporządzanie planów amortyzacji,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie Zakładowego Planu Kont,
 • Przygotowanie Polityki Rachunkowości,
 • Sporządzanie bilansów,
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji.

Kadry i płace:

Zatrudniając pracowników w swojej firmie, muszą zadbać Państwo o podpisanie z nimi odpowiednio przygotowanych umów i prowadzić pełną dokumentację związaną z ich wynagrodzeniem. Obsługujemy kadry i płace kompleksowo i profesjonalnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W zakres usług wchodzi między innymi:

 • Obsługa rozliczeń z ZUS,
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
 • Sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • Prowadzenie akt,
 • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne),
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • Szkolenia BHP,
 • Wdrążenie, administracja i rozliczenie PPK.

Pozostałe

Zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Współpracujemy zarówno z firmami, jak i klientami indywidualnymi. Pomagamy w kwestii rozliczania przedsiębiorstwa z zysków i wydatków, reprezentujemy go przed różnymi urzędami oraz pomagamy w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym podatku od sprzedaży nieruchomości . To tylko niektóre z naszych usług. Poniżej przedstawiamy listę spraw, którymi możemy zająć się w Państwa imieniu.

 • Reprezentacja Klienta przed urzędami i innymi instytucjami w ramach prowadzonej księgowości,
 • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.,
 • Informowanie na bieżąco o istotnych zmianach,
 • Dofinansowania,
 • Opracowania wniosków kredytowych i leasingowych,
 • Usługi administracyjne,
 • Usługi sekretarskie,
 • Pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Inne usługi biurowe zlecone przez klienta.

Współpracujemy z firmą MERITUM, zapewniającą rozliczenia i zwrot podatków za granicą.
Możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej

monika zielińska

Nasze ceny są konkurencyjne.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.