Oferta

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta.

PIT-y, zeznania roczne wraz z możliwością przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego

(Kliknij obrazek 1%, żeby zobaczyć listę organizacji uprawnionych
do otrzymania 1%).

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • Sporządzanie planów amortyzacji
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowanie Polityki Rachunkowości
 • Sporządzanie bilansów
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji

Kadry i płace:

 • Obsługa rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R)
 • Sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Prowadzenie akt
 • Prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • Szkolenia BHP
 • Wdrążenie, administracja i rozliczenie PPK

Pozostałe

 • Reprezentacja Klienta przed urzędami i innymi instytucjami w ramach prowadzonej księgowości
 • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.
 • Informowanie na bieżąco o istotnych zmianach
 • Dofinansowania
 • Opracowania wniosków kredytowych i leasingowych
 • Usługi administracyjne
 • Usługi sekretarskie
 • Pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Inne usługi biurowe zlecone przez klienta.

Współpracujemy z firmą MERITUM, zapewniającą rozliczenia i zwrot podatków za granicą.
Możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej

monika zielińska

Nasze ceny są konkurencyjne.

Nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat np. za rozliczenie roczne PIT,
złożenie deklaracji w ZUS, naliczenie amortyzacji.
Nasza cena już to wszystko zawiera.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.