Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Coroczne rozliczanie podatku dochodowego jest obowiązkiem podatników. Zdarza się, że podczas wypełniania deklaracji popełnione zostaną błędy, które trzeba skorygować. Wypełnienie i złożenie korekty PIT nie jest kwestią skomplikowaną. Nie należy się obawiać skutków pomyłki, ważne, by w odpowiednim terminie poprawić zeznanie. Sprawdź jak!

Co to jest korekta zeznania podatkowego?

Korekta zeznania podatkowego ma na celu poprawienie złożonej wcześniej deklaracji. Jest składana, gdy podatnik zauważy, że w zeznaniu popełnił błąd, wpisując np. niewłaściwe dane. Konieczne wówczas staje się wypełnienie takiego samego formularza podatkowego i oznaczenia go jako korekta. Jeśli obawiasz się samodzielnego korygowania zeznania, skorzystaj z usług profesjonalistów, np. z oferty Biura rachunkowego Moniki Zielińskiej w Szczecinie.

Wśród najczęściej spotykanych przyczyn składania korekty rozliczeń PIT należą:

  • złożenie zeznania podatkowego na druku, który jest nieaktualny,
  • wpisanie nieprawidłowych danych, np. numeru PESEL, danych osobowych,
  • błędnie wpisany adres lub nazwa urzędu skarbowego,
  • błędnie wpisane kwoty dochodów, kosztów itp.,
  • niedołączenie wymaganych załączników,

pominięcie wymaganych rubryk.

Sposób złożenia korekty zeznania podatkowego?

Korekty zeznania PIT dokonuje się poprzez deklarację podatkową, z oznaczeniem jej jako „korekta”.  W treści zeznania podatnik wskazuje, czy wynika ona z jego inicjatywy, czy z nakazu organu, który dokonał kontroli zeznania.

Wprowadzając zmiany w zeznaniu, trzeba pamiętać, że jeśli korekta ma miejsce do 6 miesięcy od terminu rozliczenia, kwota ewentualnych odsetek za zwłokę może być obniżona o połowę. Korekta może być wysłana poprzez aplikację rządową, komercyjny program, pocztą lub złożona osobiście w urzędzie skarbowym.

Przeczytaj: Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?