Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Powszechny obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje w związku z wygaśnięciem jej stosunku. Każdy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu jej zakończenia. Jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy? Dowiedz się więcej!

Świadectwo pracy

Zgodnie z art. 97 § 1.1 Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa w dniu, w którym następuje zakończenie pracy, a jeśli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od zakończenia lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Pracownik może w każdym momencie zażądać otrzymanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę. Pracownik może również żądać świadectwo pracy dotyczącego łącznego okresu jego zatrudnienia. W takim wypadku pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia, w którym został złożony pisemny wniosek pracownika.

Obowiązkowe elementy świadectwa pracy

Zgodnie z artykułem 97 § 2 Kodeksu Pracy, obowiązkowe elementy świadectwa pracy to:

  • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
  • zajmowane stanowisko pracy,
  • powód rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informację niezbędne do ustalenia wszelkich uprawnień pracowniczych oraz z ubezpieczenia społecznego,
  • urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym oraz wszelkie informacje o wykorzystanym urlopie.

Na żądanie każdego pracownika w świadectwie pracy może się także znaleźć informacja o wysokości i składkach wynagrodzenia, jak również o uzyskanych kwalifikacjach. Zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wszelkie zmiany w przepisach czy inne informacje dotyczące najmu nieruchomości lub stosunku pracy a obowiązku AML, mogą budzić wątpliwości. Dlatego, jeśli pojawiają się jakiegokolwiek typu zapytania dotyczące świadectwa pracy, czy innych wyżej wspomnianych kwestii warto nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym, które dzięki swojemu rzetelnemu i indywidualnemu podejściu do klienta może rozwiązać problem.

Przeczytaj: Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?